Toimitusehdot

 

Kiviainesten yleiset toimitusehdot 1.1.2016 alkaen

Ehtojen sitovuus
Näitä toimitusehtoja noudatetaan kaikissa toimituksissa, joissa myyjä KM Viita Oy toimittaa tilaajalle kiviaineksia, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Toimitusehtoja noudatetaan myös suullisissa tilauksissa. Toimitusehdot kumoavat tilaajan mahdollisesti esittämät ehdot, ellei toisin ole kirjallisesti nimenomaisesti sovittu.

Hinta
Toimituksen hinta määräytyy erillisen tarjouksen tai hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Maksuehto
Maksuehto on neljätoista (14) vuorokautta, ellei tarjouksessa ole muuta mainittu. Omistusoikeus myytyyn kiviainekseen siirtyy tilaajalle, kun koko erää koskevat laskut on maksettu.

Tilaus
Toimitusmyynnissä tilaaja vastaa työmaa- ja yksityisteiden käytettävyydestä, kunnosta ja kantavuudesta. Tilaaja vastaa tilauksen yhteydessä antamistaan tuotestandardia ja käyttökohdetta koskevista tiedoista.

Kuljetus
Toimitusmyynnissä kuljetushinta lisätään laskulle. Hinta määräytyy ajokilometrien ja kohteen mukaan.

Toimitus
Kiviainekset toimitetaan arkisin klo 7.00–16.00 välilllä tilauksen yhteydessä sovittuna päivänä. Tilaaja järjestää vastaanottajan kuorman purkupaikalle. Tilaajan on tarkastettava toimituserä ennen sen purkamista.

Hyväksyminen
Noutomyynnissä tilaaja on velvollinen tarkastamaan ja hyväksyy tuotteen kuormauksen yhteydessä ja toimitusmyynnissä ennen kuorman purkua, Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä ja
puutteista välittömästi. Asentamalla tai ottamalla tuotteen käyttöön tilaaja hyväksyy tuotteen lopullisesti. Kaikki tuotetta koskevat huomautukset ja korvausvaatimukset on kuitenkin tehtävä kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kuorman purkamisesta.

Force majeure
Myyjä pidättää itselleen oikeuden ilman korvausvelvollisuutta, joko siirtää toimituksen tai osittain purkaa toimitussopimuksen ylivoimaisen esteen kuten sodan, kapinan, mellakoiden, lakon, työsulun, myöhästyneiden tai toimittamatta jääneiden koneiden tai raaka-aineiden, koneissa tai laitoksissa tapahtuneiden vaurioiden, luonnonesteiden, liikennehäiriöiden tai niihin verrattavien toimitusesteiden tai vaikeuksien sattuessa.

Myyjän vastuu
Myyjän vastuu on kaikissa tapauksissa enimmillään toimituserän hinnan suuruinen. Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.

Erimielisyydet
Toimituksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, tai toisen osapuolen sitä vaatiessa yksijäsenisessä välimiesoikeudessa keskuskauppakamarin välityssääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli suomi. Myyjällä on kuitenkin oikeus hakea ilmeisen riidatonta saatavaa koskeva täytäntöönpanoperuste Helsingin käräjäoikeudesta.